top of page
WhatsApp Image 2023-08-03 at 11.52.36 (1).jpeg

טיולים מאורגנים - תנאים והגבלות

"הספק המקומי" - החברה המקומית באירלנד המארגנת ומוציאה לפועל את הטיול

"הלקוח" - האדם או האנשים שביצעו הזמנה מאושרת עם ישי.

"ישי" - הבעלים של אתר "אירלנד עם ישי", המקיים את ההתקשרות בין "הספק המקומי" לבין "הלקוח".

הזמנה ותשלום

1) על מנת לאשר את ההזמנה, הלקוח נדרש לשלם פיקדון שאינו ניתן להחזר בסך 250 אירו לאדם עבור סיורים קבועים לקבוצות קטנות בשפה האנגלית, ו-300 אירו לאדם עבור סיורים פרטיים עם מדריך בעברית. את יתרת התשלום יש לשלם עד למועד הפירעון המופיע בחשבונית או בהתכתבות ואי ביצוע תשלום זה, עלול לגרום להגדלת העלות או בסופו של דבר לביטול מקומו של הלקוח בטיול. לאחר קבלת דמי הפיקדון ולאחר קבלת טופס ההזמנה מהלקוח, החוזה יהפוך למחייב ותשלח ללקוח חשבונית עבור היתרה, כולל הודעה על מועד יתר התשלום, שהינו 60 ימים לפני תאריך הנסיעה.

 

ביטול הזמנה

2) על כל ביטול יש להודיע ​​בכתב על ידי מי שביצע את ההזמנה. 

אם הלקוח מבטל את הנסיעה יותר מ-61 ימים לפני תחילת החופשה, החיוב יהיה רק על דמי הפיקדון.

אם הלקוח מבטל את הנסיעה בין 60 ל-31 יום, החיוב יהיה 50% מעלות החופשה.

אם הלקוח מבטל את הנסיעה פחות מ-30 יום לפני תחילת הנסיעה או במהלך הנסיעה או לאחריה, התשלום יהיה מלוא מחיר החופשה בתוספת כל דמי ביטוח ששולמו.

הערה: ייתכנו מצבים בהם אירועים בלתי צפויים לחלוטין יובילו את הלקוח לבטל את הנסיעה. על מנת להקל על ההפסד הכספי, מחיר הפיקדון הופחת מ-25% מסכום הסיור ל-250 אירו לאדם עבור סיורים קבועים לקבוצות קטנות בשפה האנגלית, ו-300 אירו לאדם עבור סיורים פרטיים עם מדריך בעברית. החל מרגע ההזמנה, הצוות מתחיל לעבוד על הסיור, לבצע הזמנות, ועוד הרבה יותר. הפיקדון שאינו ניתן להחזר מיועד לכיסוי עלויות אלו.

 

המלצה בחום - לעשות ביטוח "ביטול מכל סיבה" (ראה סעיף 8 להלן - כמו כן, יש לקרוא בעיון את התנאים וההחרגות של ביטוח זה בלינק להלן). 

 

שינויים או ביטול על ידי הספק המקומי

3) הספק המקומי שומר לעצמו את הזכות לשנות כל אחד מהמתקנים, השירותים או המחירים המתוארים במסלול הטיול שמופיע באתר האינטרנט. כמו כן, הספק המקומי שומר לעצמו את הזכות לבטל את הטיול. אין זה סביר שיבוצעו שינויים כלשהם בטיול וכל השינויים הם בדרך כלל מינוריים מאוד. אם יהיה צורך בשינוי מהותי, הלקוח יקבל הודעה בהקדם האפשרי. שינוי מהותי הוא שינוי של זמן ההתחלה או הסיום של הטיול ביותר מ-12 שעות, שינוי מיקום הטיול או שינוי לרמת אירוח נמוכה יותר. כאשר מתרחש שינוי או ביטול משמעותי, תהיה ללקוח אפשרות לבחור בין לקבל את השינוי, לרכוש טיול פנוי אחר של הספק המקומי או לבטל את הטיול (ראה להלן; ביטול הזמנה). הספק המקומי יחזיר את כל התשלומים ששולמו ישירות בגין עלות הטיול אם הביטול היה בשליטתו, כאשר ביטול נובע מכוח עליון, הספק המקומי וישי לא יכולים לקחת אחריות (ראה להלן). לא יוחזרו הוצאות אישיות שייתכן שנגרמו לללקוח כתוצאה מההזמנה, כגון תשלומי טיסות, ביטוח נסיעות, רכישת ציוד, ויזות, חיסונים וכו'. כאשר שינוי או ביטול משמעותיים נובעים מנסיבות העומדות בכוח עליון (ראה להלן), באחריות הלקוח לתבוע את יתרת התשלומים והחיובים שאינם ניתנים להחזרה ממבטחי הנסיעות של הלקוח. הלקוח מסכים שפעילויות והיבטים מסוימים של הטיול באירלנד תלויים במזג האוויר, וכי בשום פנים ואופן לא יכולים הספק המקומי וישי להיות אחראים לתנאי מזג האוויר.

 

מסלולי הטיול באירלנד גמישים במתכוון והספק המקומי שומר לעצמו את הזכות לשנות, לשנות או לבטל כל מסלול, חלקי או כולו. מסלולי הטיול המתפרסמים הינם מסלולי טיול לדוגמא בלבד וניתן לתקן אותם ללא הודעה מוקדמת. הספק המקומי שומר לעצמו גם את הזכות להשתמש בכלי רכב חלופיים לאלו המפורסמים באתר. שימו לב שלעיתים הסיורים מתקיימים בסדר הפוך משיקולים שמטרתם לספק את חווית הלקוח הטובה ביותר.


 

שינויים על ידי הלקוח

4) אם לקוח, לאחר הזמנה לטיול ותשלום פיקדון ו/או תשלום מלא, מעוניין לעבור לטיול חלופי, יגבו דמי ניהול נוספים בסך 50 אירו לאדם. כל שינוי כאמור שעשוי להיחשב כביטול על ידי הלקוח, יחולו עליו תנאי הביטול בסעיף 2.

 

מידע מסופק

5) כל מידע המסופק על ידי הספק המקומי וישי בנושאים כגון מזג אוויר, ביגוד, כבודה, נסיעות, לינה, ציוד מיוחד וכו' ניתן בתום לב אך ללא אחריות מצידם.

 

טיולים אתגריים ואחריות הלקוח

6) הלקוח מקבל את הסיכונים הכרוכים בטיול מסוג ואת העובדה שבביקור באזורים מרוחקים והרים יש אלמנט של גמישות בסיור. מסלול הטיול המופיע באתר האינטרנט הינו דוגמא בלבד ואינו ערובה כי יתבצע מסלול מסוים או הגעה למקום מסוים. על הלקוח להכיר בכך שעיכובים, שינויים ותוצאותיהם, כגון אי נוחות, אפשריים כאשר מתעוררות נסיבות בלתי צפויות.

 

הלקוח מאשר לספק המקומי וישי לצלם תמונות וסרטים של הלקוח במהלך הסיור וכי ניתן יהיה להשתמש בהם בחוברות ו/או פרסום של הספק המקומי וישי ללא קבלת הסכמה נוספת או תשלום בגין צילומים או סרטים אלו.

 

לינה

7) הלינה היא בדרך כלל בחדרי טווין או זוגיים אלא אם צוין אחרת והבקשה מהלקוחות המזמינים בנפרד לחלוק חדר טווין. כאשר מבוקש חדר ליחיד, הספק המקומי ינסה לתאם זאת, אך לרוב תחול תוספת עלות. בחלק ממסלולי הטיול אין זמינות של מקום לינה ליחיד ויש לבדוק זאת בטרם ביצוע ההזמנה. בעת ביצוע ההזמנה, הלקוח מסכים שתוספת זו עשויה לחול, ובמידת הצורך, הלקוח יקבל הודעה וחשבונית עבור הסכום הרלוונטי. 


 

ביטוח נסיעות אישי

8) תנאי להזמנה הינו דרישה מהלקוח לעשות ביטוח נסיעות מפני סיכונים של תאונות רפואיות ואישיות. הביטוח חייב לכסות עלויות אישפוז ולכלול עלויות הטסה חזרה לארץ, שירותי חילוץ יבשתי וחילוץ מוטס.

 

באחריות הלקוח לוודא שהכיסוי הביטוחי שרוכש הוא הולם ועל הלקוח למלא את ההצהרה בטופס ההזמנה כדי לאשר זאת.

 

במקרה של חילוץ רפואי ו/או החזרה מהטיול בכל דרך שהיא, האחריות להוצאות כאמור תישא על הלקוח. לכן חיוני שהכיסוי יהיה הולם ובמקום. ההמלצה היא להזמין פוליסת ביטוח במקביל להזמנת הטיול.

 

כל המטען והציוד האישי הם, בכל עת, באחריות הלקוח בלבד. הספק המקומי וישי לא יהיו אחראים לכל אובדן, נזק למטען ו/או לציוד האישי של הלקוח. מומלץ שפוליסת הביטוח של הלקוח תכלול כיסוי עבור כבודה וחפצים אישיים.

מומלץ ללקוח לעשות ביטוח "ביטול מכל סיבה" על מנת לקבל פיצוי עבור ההוצאות הנלוות, במידה והסיור המאורגן מתבטל מכל סיבה לא צפויה (יש לקרוא בעיון את התנאים וההחרגות של ביטוח זה בלינק להלן).

 

מצבים רפואיים ודרישות תזונתיות

9) אם הלקוח סובל ממצב רפואי שעלול להשפיע על הטיול שלו או של אנשים אחרים בטיול, עליו להודיע ​​על כך בעת ביצוע ההזמנה. כמו-כן, על הלקוח להודיע ​​בעת ההזמנה על הדרישות התזונתיות (צמחוני/טבעוני).


 

ארגון נסיעות עצמאי

10) הספק המקומי וישי לא יהיו אחראים למעשי הלקוח או לבטיחותו במהלך כל נסיעה עצמאית שיבצע לפני, במהלך (אם יבחר לעזוב את הטיול) או אחרי הטיול.

 

הליך תלונות

11) אם ללקוח יש תלונה על הטיול עליו להודיע ​​על כך למדריך/נהג בהקדם האפשרי. אם הלקוח אינו מרגיש שהמדריך/נהג טיפל בתלונתו בצורה משביעת רצון, יש ליצור קשר עם ישי בהקדם האפשרי על מנת שיוכל לסייע במציאת פתרון נעים במהלך הטיול. על כל תלונה שטרם נפתרה במהלך הטיול יש להודיע בכתב תוך 30 יום מתאריך החזרה המתוכנן.


 

האחריות והפיצויים של הספק המקומי

12) הספק המקומי יקבל אחריות על רשלנות עובדי החברה הגורמת לפגיעה פיזית ישירה לנוסעים רק במידה שהוא מחוייב על פי החוק האירי. הספק המקומי אינו יכול לשאת באחריות לכל תקלה בעצמך או ברכוש שלך, ובמיוחד להשלכות של ביטולי טיסות, תאונות דרכים, שביתות, מחלות, התערבות ממשלתית או מכס או משטרה או התרחשויות אחרות כאלה העומדות בכוח עליון. הספק המקומי ועובדי החברה מכוסים בביטוח אחריות ציבורית כלל עולמית עד למקסימום של 3,000,000 אירו בכל אירוע בודד. בחתימה על טופס ההזמנה, הלקוח מאשר כי ננקטו כל הצעדים הסבירים כדי לשמור על אחריותו בהקשר זה.

 

הספק המקומי וישי לא יישאו באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מאי ביצוע החופשה המוחלט או החלקי אם האשמה ב: כל אחד מלבד הצוות של הספק המקומי; בלתי צפוי או בלתי נמנע ומיוחס לצד שלישי שאינו קשור אלינו; תוצאה של נסיבות חריגות או בלתי צפויות, מעבר לשליטתו של הספק המקומי באופן סביר; תוצאה של אירוע שהספק המקומי או כל אחד מהסוכנים שלו, אפילו עם כל הזהירות הראויה, לא יכלו לחזות. מקום בו הספק המקומי יימצא אחראי לנזקים בגין אי ביצוע החופשה, הסכום המרבי של הנזקים, הפיצויים ואובדן ההנאה כאמור יוגבל בדרך כלל לפי עלות הטיול. כאשר הנזק מתייחס לנזק שנגרם על ידי אספקת תחבורה בכביש, רכבת, נהרות או ימית, או לינה בבתי מלון, כל פיצוי שישולם יוגבל על ידי אמנת אתונה 1974 (ים), אמנת ברן 1961 (רכבת), ואמנת פריז. ועידת 1962 (לינה במלון). כל הובלה אווירית מתבצעת על אחריות הלקוח בלבד. כל סידור עצמאי שיבצע הלקוח שאינו חלק מהטיול הוא על אחריותו בלבד.

 

אם הלקוח לא יצליח בכל פעולה משפטית שננקטה נגד הספק המקומי וישי, הלקוח מסכים לשלם את כל העלויות, לרבות, אך לא רק, הוצאות משפטיות.

 

כל ההזמנות עם ספקים וספקי שירות אחרים (כולל אך לא רק ספקי לינה, פעילויות ומזון) כפופות לתנאים ולהגבלות של האחריות המוטלים על ידי אותם ספקים ונותני שירות אחרים. שים לב שחלק מאלה מגבילים או שוללים אחריות בגין מוות, פציעה אישית, עיכוב ואובדן או נזק למטען. בעוד הספק המקומי וישי אינם יכולים לקבל כל אחריות לכל אובדן כתוצאה מפעולות כאלה או כתוצאה מכל מעשה של מחדל של צדדים שלישיים כאלה, הספק המקומי וישי יתנו כל סיוע ללקוח לסייע בפתרון כל מחלוקת סבירה.


 

כרטיסים

13) הכרטיסים יכולים לשמש רק את הלקוח לו הונפק הכרטיס; אף אדם אחר לא יכול להשתמש בכרטיס בשום מצב.

יש להמציא את הכרטיס בכל עת לפי בקשת נציג הספק המקומי, וניתן גם לבקש מהלקוח להציג תעודה מזהה תקפה עם תמונה.

 

מדיניות ללא עישון

הספקים המקומיים מפעילים מדיניות ללא עישון על כל כלי הרכב שלהם.

bottom of page